Styrmoes vei

utgår fra Collettbakken som en forlengelse av 3. Strøm terrasse, over Austad-jordene til Frydenhaugveien, hvor den går over i Markusveien. Strekningen fra Harald Hårfagres gate til Austad ble vedtatt bygget i 1931 i forbindelse med utparselleringen av Austajordene. Den har sitt navn etter Jacob Styrmoe (s.d.)

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet