Sundgaten

1) ble i 1966 stadfestet som navn på den del av Bragernes’ hovedgate som gikk fra Hotvetbekken til Øvre Sund, og som følgelig var midtpartiet på strekningen Landfalløya – Storgaten. Etter bybrannen ble Sundgaten innlemmet i Øvre Storgate. 2) ble i 1898 satt som navn på en ny gate som i 1866 hadde fått navnet Nedre Sunds gate, fra elvebredden ved Aass Bryggeri opp til Bakkeveien under Brannposten. Den nederste delen ble i 1980-årene nedlagt og gjenbygget i forbindelse med bryggeriets utvidelse. Strekningen fra Engene mot Bakkeveien het i årene 1866-69 Claus Trondsens gate.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet