Tangen skole

var fra 1860-årene filial for Strømsø Almueskole, fra 1886 med tilhold i Havnegaten 57. Etter at Brandengen skole sto ferdig i 1914, ble de eldre elevene overflyttet og i 1925 ble filialen helt nedlagt.

Cookies | Personvern

bn