Tveitar (Tveter)

Tre gårder som i middelalderen lå rett opp for Bragernes Torv: nordre, midtre og søndre T. Bragernes gamle kirke (nå Gamle Kirkeplass) lå på Tveitars grunn, likeledes hørte «Den store myr» og jordene omkring Sommerfryd med til T. En av gårdene hadde sin vannvei langs Kloptjernbekken. Øvre T. lå omtrent der Sykehuset Buskerud i dag ligger, med sin eiendom oppover Drammensdalen. Midtre T., som var den minste, lå ved Gamle Kirkeplass og hadde sine husmannsplasser oppe i Bragernesåsen, mens Nedre T. lå i Bragernes sentrum og hadde en eiendom som strakte seg like til Frogner kirke i Lier. Bragernesåsen – tidligere Tveterfjell – var Tveitars utmark. Tveitar-gårdene ble dyrket av bygslere som svarte landskyld til bl.a. Frogner kirke og til St. Georgs og Stefans hospital i Tunsberg. En del av gårdene ble innlemmet i Nesøgodset. Navnet Tveitar betyr parseller, små stykker.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet