Aabel, Peder Pavels (27.6.1872 – )

Gårdbruker og hestesportsmann, s. av gårdbruker Jens Jacob Aabel og fetter av skuespilleren Hauk Aabel. Kom i 15-års alderen til sin barnløse onkel, presten O. A. Aabel i Søndre Land, hvor han ble bestyrer, senere forpakter av onkelens prestegård. Deretter kjøpte og solgte han flere gårder, var bestyrer av handelsstallen på Gjøvik og kjøpte i 1900 Nordre Knive, som han i 1908 solgte og kjøpte Nordby gård, som han i 1916 byttet mot Nordre Solum. I en årrekke medlem av Skoger herredsstyre og formannskap, formann i Skoger Sparebanks direksjon og en rekke andre tillitsverv. For sitt skjønn på hester og store arbeide for travsporten ble han landskjent, var i mange år en ansett dommer ved hesteutstillinger, styremedlem i Det Norske Travselskap og starter og formann i Drammen og Omegn Travselskap, hvis første æresmedlem han ble.

Cookies | Personvern

bn