Aabygangen

gikk «fra Baggaden ved Gjessings Gaard opimod Reperbanen» (Arbos reperbane), omtrent der Aabys gate ligger i dag. Den fikk i 1866 sitt navn etter skipsreder Peter Aaby, som bodde der rundt 1707. Både i 1765 og 1807 ble gaten kalt Accise-Strædet fordi det her lå en kgl. aksisebod (tollbod).

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet