Aamodt, Arne (1896 – 1979)

Jernbaneingeniør, f. i Tyristrand, ansatt ved Drammen distrikt 1930, fra 1931 som trafikksekretær og inspektør. Trafikkinspektør ved Hovedstyret for NSB 1939, distriktssjef ved Drammen distrikt 1946-66. Formann i styret for A/S Nøsted Bruk 1946-52, Eker Dampsag & Høvleri fra 1965 m.m.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet