Aars, Conrad (10.7.1813 – 26.12.1877)

Sogneprest til Skoger 1867-77, f. på gården Lilleaker i Aker, s. av overkrigskommissær Jonathan Julius Aars. Teologisk embetseksamen 1836, deretter lærer i Oslo til han i 1846 ble utnevnt til sogneprest i Hammerfest, 1856 sogneprest til Hafslo og 1867 til Skoger. Betegnes som en meget påpasselig og nøyaktig ordensmann. Annen juledag 1877 døde han på vei inn i Strømsgodset kirke hvor han skulle forrette gudstjenesten, trolig utslitt etter foregående dag å ha forrettet gudstjeneste først i Skoger kirke, deretter i Konnerud kirke, idet reisen skal ha vært forbundet med stort besvær p.g.a. dårlige vær- og føreforhold.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet