Aass, Poul Lauritz (1836 – 1904)

Ordfører 1895-97. Skipshandler, trelasthandler, skipsreder, bryggerieier og politiker, medgrunnlegger av Drammens og Oplands Kreditkasse 1875, direksjonens formann 1898. Formann i «De Unges Samfund», borgerkorpsets stadshauptmand 1878-81. Sammen med Chr. Gjessing etablerte han i 1860 firmaet Aass & Gjessing idet de overtok skipsreder Halvor Ellingsens eiendommer og forretning ved Nedre Sund, som omfattet skipshandel – senere også skipsrederi – og ølbryggeri, sistnevnte etablert av Ole Pehrson. Etter brannen i 1866, hvor bygningene brant ned, ble forretningen delt slik at Aass overtok ølbryggeriet og skipshandlerforretningen. Drev et stort rederi med en flåte på 3.000 tonn. Deltok i stiftelsen av A/S Mjøndalen Cellulosefabrik. Formann i Drammens Handelsstands Forening 1894-1901, formann i Drammens Dramatiske Forening, direktør i Drammens Teater og i Skibsassuranceforeningen. Medstifter av Det Nasjonale Bryggeri i Oslo samt Bryggeriforeningen (1901) m.m. Ridder av St. Olavs Orden 1896. – Fra 1933 til 1966 bar en boliggate på Strøtvet navnet Stadshauptmand Aass’ vei (s.d.) etter Aass.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet