Aassidens Dampsag

var den tredje dampsag og høvleri på Åssiden. Bruket, som lå på Kjøsterud og ble kalt «Kjøsterud Brug», ble grunnlagt i 1872 av et interessentskap. Det ble i 1874 solgt til Drammens Damphøvleri, som i 1881 overdro det til Martin Haugan. Senere var bedriften i familien Haugans eie, fra 1924 under navnet Thorstein Haugan & Co. Firmaet drev også en dobbelt sirkelsag på Killingrud. Dampsagen ble nedlagt på 1930-tallet.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet