Aastorp & Søn, Hans

Stenhuggeri, grunnlagt 1910 av Hans Aastorp i Tordenskiolds gate 67, senere overtatt av sønnen William. Bedriften leverte gravmonumenter og marmorplater. Flyttet på 1930-tallet til Schultz gate 18 hvor bedriften i 1942 ble videreført av Sigv. Sigvartsen, først under navnet Hans Aastorp & Søns Eftf., deretter under eget navn. Sigvartsen utførte i tillegg til gravrammer og monumenter også bygningsarbeider, portstolper, hagefontener og kunstarbeider. Bedriften ble på 1950-tallet overtatt av Harald og Øyvind Sigvartsen og flyttet på 1960-tallet til Husebysletta 39 i Lier, hvor den fortsatt er i virksomhet, fra 1984 som aksjeselskap under navnet S. Sigvartsen Stenhuggeri A/S med Per Sigvartsen som daglig leder.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet