Abelhaugveien

Boliggate på Konnerud fra Bekkedalsveien og nordover «til Wistings byggefelt» og over til Vargveien ved Hallermoen skole. Fikk i 1963 navnet Abelhaugen med den begrunnelse at veien «går over en haug som til daglig kalles Abelhaugen av kjentfolk på Konnerud», navnet ble senere endret til Abelhaugveien. Opprinnelsen til navnet Abelhaugen er usikker.

Cookies | Personvern

bn