Adolfsen, Birgit

Kolonialforretning i Grønland 53, etablert 1930. Forretningen ble i 1956 overtatt av Randi og Harald Solbakken og videreført under navnet Birgit Adolfsens Eftf. Den ble trolig nedlagt på 1980-tallet.

Cookies | Personvern

bn