Adolfsen, Birgit

Kolonialforretning i Grønland 53, etablert 1930. Forretningen ble i 1956 overtatt av Randi og Harald Solbakken og videreført under navnet Birgit Adolfsens Eftf. Den ble trolig nedlagt på 1980-tallet.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet