Alles Vel

Forsamlingslokale i Skoger for religiøse og humanitære organisasjoner med virkefelt mellom Svingen og Andorsrud. Tomas Løkka (1889-1971) tok i 1914 initiativet til å reise bygningen som et sted der hele skolekretsen kunne møtes. Lokalet ble innviet i 1918. Kai Fjell (s.d.) malte 13 år gammel i 1920 på bestilling et bilde til frontveggen, som forestilte en viking med hjelm og skjold og Det Norske Totalavholdsselskaps fane.

Cookies | Personvern

bn