Alliance

Frukt- og cigarforretning, Engene 1, grunnlagt 1926 av M. Syvertsen. Forretningen ble nedlagt da gården i 1939 ble revet for å gi plass til nytt rådhus.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet