Alliance

Frukt- og cigarforretning, Engene 1, grunnlagt 1926 av M. Syvertsen. Forretningen ble nedlagt da gården i 1939 ble revet for å gi plass til nytt rådhus.

Cookies | Personvern

bn