Almedalsveien

Vei på Konnerud fra Gamleveien mot Almedalen og Almedalssletta inne på åsen, som den har sitt navn etter. Navnet ble i 1959 satt på «veien forbi Lidskjalf», som tok av fra Gamleveien «ved Finn Øwre» nord for Fredholt, og løp nordøstover til den vestre del av Haukås. Den nyregulerte og senere opparbeidete vei fulgte i store trekk den tidligere trasé.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet