Alnæs, Iver Holter (22.3.1904 – 22.11.1978)

Advokat og musiker, f. i Drammen, s. av Eyvind A. Klaverutdannelse hos Nils Larsen 1919-24, cand. jur. 1927, overrettssakfører 1930, egen advokatforretning i Oslo fra 1933. Utg. 3 klaverstykker og Instrumentasjon for orkester av 4 sanger av Eyvind Alnæs. Styreformann i Filharmonisk Selskap 1948-56. Formann i Konserthuskomitéen 1946-56. Kongens fortjenstmedalje i gull.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet