Alt for Norge

Illegal avis som høsten 1941 og vinteren 1942 utkom i Drammen i et opplag på ca. 1.200 eks. Avisen ble fra sommeren 1942 til høsten 1943 utgitt under navnet «London-nytt – Buskerudutgaven», fra februar 1944 til frigjøringen het bladet «Ja, vi elsker». Redaktør var Josef Knutzen. – Også navnet på Norges Kommunistiske Partis illegale avis som fra desember 1943 ble trykket i Drammen hos Kai Møller, med Finn Pettersen som ansvarlig i Drammen.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet