Alva

To godsrutefirmaer med hovedkontor i Tordenskiolds gate 126, trafikerte Drammen – Østfoldbyene og Østlandet – Gøteborg. Opprettet 1925 (M/S Alva) og 1929 (M/S Alva II). Innehaver var T. Torgersen, disponent skibsmegler B. H. Ramberg. Bedriften opphørte på 1960-tallet.

Cookies | Personvern

bn