Alva

To godsrutefirmaer med hovedkontor i Tordenskiolds gate 126, trafikerte Drammen – Østfoldbyene og Østlandet – Gøteborg. Opprettet 1925 (M/S Alva) og 1929 (M/S Alva II). Innehaver var T. Torgersen, disponent skibsmegler B. H. Ramberg. Bedriften opphørte på 1960-tallet.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet