Amtsutstillingen 1901

«for Haandverk-, Industri-, Fabrik- og Landmandsprodukter» var den andre store utstillingen som ble arrangert i Parken. Arrangører var Handelsstanden og Håndverkerforeningen i samarbeid med Buskerud, Vestfold og Opland Landbruksselskaper. Jarlsbergs, Larviks og Kristians amter var invitert til å delta. De praktfulle utstillingsbygningene var tegnet av arkitekt Jørgen Haslef Berner, og hadde visse likhetstrekk med Verdensutstillingen i Paris 1900.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet