Anchersen, Ancher Bartholomæus (1763 – 21.11.1834)

Skipsreder, kjøpmann og proprietær, tok borgerskap på Strømsø som skipper 1790 og kjøpmann 1803. Eide gårdene Frydenhaug og Fjell samt en større gård på Mads Wiels Plass i Drammen, Anchersgården, som gikk tapt ved bybrannen i 1870. Anchersbakken har sitt navn etter ham.

Cookies | Personvern

bn