Anchersen, Arne Nicolai (11.8.1877 – 16.2.1937)

Ordfører i Skoger 1920-25 og 1929-31, s. av handelsmann Christoffer Nielsen og Henriette Anchersen. Disponent for Drammens Trævarefabrik 1902-27 og for flere andre industrielle bedrifter. Drev i flere år marmorbrudd til cellulosefabrikker ved Gjellebekk, som senere ble solgt til CeNo. Medlem av Skoger herredsstyre fra 1917, varamann til Stortinget 1925-33, medlem av en rekke komitéer og utvalg, takst-, skjønns og voldgiftsmann.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet