Anchersen, Per (23.11.1910 – 29.5.1988)

Overlege, f. i Strømsgodset, s. av Arne Nicolai Cand. med. 1935, spesialist i psykiatri 1945, avdelingslege og dosent i psykiatri ved Ullevål sykehus 1948-53, deretter overlege ved den psykiatriske avd. for menn til 1978. Lærer i klinisk psykiatri, fast rettspsykiatrisk sakkyndig fra 1947, fast medlem av Den rettsmedisinske kommisjon fra 1966, formann i Den rettspsykiatriske gruppe 1971-80. I 1948 tildelt professor Skjelderups gullmedalje for avhandling om ECT-behandling i psykiatrien. Utga sammen med Leo Eitinger «Nervøse lidelser og sinnets helse» (1955), en rekke artikler innen medisin og psykiatri. Formann i Medisinerforeningen, Norsk Psykiatrisk Forening, Kriminologisk Selskap m.m.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet