Anchersen, Thomas Christian (8.6.1798 – 12.11.1858)

Skipsreder, skipsfører og forretningsmann i Drammen, s. av Ancher B. A. Arvet etter sin far Anchergården og Frydenhaug gård som han solgte i 1846 p.g.a. sine stadige fravær på sjøen. Som første skipsreder i Drammen innredet han skip for emigrantfart på Amerika. Den 12. juni 1839 la 101 emigranter – hovedsaklig numedøler – ut fra Drammen på Østlandets første egentlige emigrantskip, fullriggeren Emilie, med Anchersen som kaptein. Den 26. august seilte skipet inn på New Yorks havn.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet