Andersen, Anker

Kolonialforretning i Cappelens gt. 52, etablert 1917, førte kolonial, mel og bakervarer, såpeartikler, kortevarer, tobakk, sigaretter, sigarer, mineralvann etc., nedlagt 1954.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet