Andersen, Einar (19.9.1889 – )

Disponent, f. i Drammen, s. av kaptein Joh. Petter Andersen. Disponent i Heen Dampsag, Ådal, 1910-17, i Fredrikstad Import- og Eksport Comp. A/S 1917-21, fra 1922 disponent i S. Haug A/S, Drammen, formann i Drammens og Oplands Trelastforening og Norges Høvellast Eksportforening, medlem av Norges Eksportråd.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet