Andersen, Margrethe (Margrethe Fjeld)

Manufakturforretning og systue i Rådhusgaten 25, etablert 1922. Flyttet like etter 1940 til Peder Buchs gate 23. Nedlagt på 1960-tallet.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet