Andersen, Margrethe (Margrethe Fjeld)

Manufakturforretning og systue i Rådhusgaten 25, etablert 1922. Flyttet like etter 1940 til Peder Buchs gate 23. Nedlagt på 1960-tallet.

Cookies | Personvern

bn