Andersen, Oskar August (19.11.1848 – 2.3.1920)

Politimester, f. i Lillehammer, s. av politimester Chr. Aug. A. Vernepl. offiser 1874, cand. jur. 1876, politifullmektig i Kristiania 1880-85, politimester i Moss 1889-95, i Drammen 1895-1917.

Cookies | Personvern

bn