Andersen, Sigurd Per (19.3.1908 – 4.9.1974)

Professor, f. i Skoger, s. av fabrikkeier Hans A. Maskiningeniør ved Norges Tekniske Høyskole 1932, ingeniør ved NEBB 1935, professor ved NTH’s institutt for maskinteknisk fabrikkdrift og verktøymaskiner 1947, rektor ved NTH 1954-63. Medlem av Norges almenvitenskapelige forskningsråd 1950-53, Norges Teknisk-vitenskapelige forskningsråd 1953-63, styreformann i Selskapet for industriell og teknisk forskning 1950-54, preses i Norsk Teknisk Vitenskapsakademi 1964-70, styreformann i Norsk institutt for sykehusforskning fra 1970. Kommandør av St. Olavs Orden 1962, medlem av St. Olavs Ordens råd fra 1970.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet