Andersens Farveri og Liminiastrykkeri

Opprettet i 1754 på Strømsø av Anders Jørgensen, som det sønnenfjelske Norges eneste liminiastrykkeri, med kongelig privilegium fra Frederik V. Trykkekunsten hadde Jørgensen lært i Holland. Hans sønner Jørgen og Fridrich Andersen fikk i 1768 privilegier til å fortsette farens trykkeri.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet