Andor

Sagnfigur, småkonge i Skoger som skal ha ryddet Andorsrud og funnet et rikt sølvskjerp i Gravdal som han senere gjemte. Ifølge sagnet bodde han på Store Rønnehoved i Gravdalsskogen og skodde sine hester med sølv, som han fikk fra sitt skjerp. Han var dårlig likt i bygda og en Sankthansaften mens han oppholdt seg på bunnen av gruven med sine menn, samlet Skogerbøndene seg mannsterke og fylte sjakten med stener, hvoretter kong Andor og hans menn omkom. – Mange har lett etter sølvskatten, en av dem var Erik Weimoth på Konnerud som i begynnelsen av forrige århundre ved Vintermyr fant en sten med svært høy sølvgehalt. Han dekket funnstedet godt til med mose og dro til bygds. Da han viste stenen til de engelske gruveeierne på Konnerud, skal disse ha stillet ham i utsikt en kjøretur i London med seks hvite hester samt et liv i luksus dersom han kunne påvise funnstedet for dem. Men Weimoth fant aldri igjen det han trodde var kong Andors sølvskjerp, selv om han helt til 80-årsalderen vandret hvileløst omkring i skogen og lette med sin skjerpehammer. Geologer skal senere ha gitt uttrykk for at det aldri kan ha vært noe sølvskjerp i Gravdalsskogen i det hele tatt.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet