Andorsrudfestningen

Bygdeborg ca. 10 minutters gange nordvest for Andorsrud. Borgen skriver seg trolig fra 400-600 e.Kr. Mens de fleste bygdeborger har ligget i nærheten av gamle ferdselsveier, ligger A. påfallende avsides, på en fjellklippe. Festningen er et ganske stort og bemerkelsesverdig anlegg av denne art. Bygdeborgen ligger på en fremspringende klippe, hvor bratte avsatser vanskeliggjør adgangen til det ca. 1.000 kvm store platået. Etter den største del av nord- og vestsiden erstattes fjellskrenten av en anselig mur som er bygget i vinkel. Den ene armen går vel 30 meter i syd og den andre ca. 25 m i vest. Murene er på det nærmeste rast helt ut. En del av den søndre bergskrent er bare 4–5 m høy, og nedenfor denne er det et nytt lite platå. Dette er også befestet som en egen bastion. Det er ikke usannsynlig at A. etter datidens forhold har vært et ganske respektabelt anlegg. Festningen har lenge vært kjent av bygdefolket, og omtales allerede i G. Fayes «Topografisk Journal» 1799. Murene og deres omgivelser er tett tilgrodd med skog. En blåmerket sti fører opp til festningen.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet