Andreas Borgens gate

Tverrgate mellom Amtmand Breders gate og Konnerudgaten, fikk i 1905 sitt navn etter Andreas Olaus Borgen (s.d.) etter at formannskapet hadde frafalt sitt opprinnelige forslag på «Sylvester Sivertsons gate». Bebyggelsen er i det alt vesentlige oppført like etter 1900.

Cookies | Personvern

bn