Andreas Borgens gate

Tverrgate mellom Amtmand Breders gate og Konnerudgaten, fikk i 1905 sitt navn etter Andreas Olaus Borgen (s.d.) etter at formannskapet hadde frafalt sitt opprinnelige forslag på «Sylvester Sivertsons gate». Bebyggelsen er i det alt vesentlige oppført like etter 1900.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet