Andresen, Karl Adolf (* 1924)

Professor i statsvitenskap i USA, født og oppvokst i Drammen. Kom 5 år gammel til Erik Børresens barnehjem, fikk i 1947 etter middelskolen, examen artium og handelsgymnasiet stipend til studier i USA. Tok forskjellige strøjobber mens han studerte videre. Doktor i filosofi og professor i statsvitenskap ved Wisconsin State University (USA) 1960, medlem og tillitsmann i Demokratene.

Cookies | Personvern

bn