Angell, Hans (15.8.1658 – 1728)

Sogneprest, f. i Trondhjem, s. av rådmann Lorentz A. Res. kapellan til Bragernes og Strømsø 1682-92, sogneprest til Lier, Bragernes og Strømsø 1692-1723. Bevirket at Lier i 1723 ble utskilt som eget kall, og fortsatte til sin død som sogneprest til Bragernes og Strømsø, mens sønnen Lorentz ble sogneprest til Lier etter at A. hadde bestukket biskopen, Bartholomæus Deichman. A. var kjent for å forbeholde seg alle «fornemme» begravelser, mens kapellanen måtte begrave fattig folk, hvilket i 1698 førte til en strid mellom sogneprest og kapellan, omtalt i rettsprotokollen for Bragernes. Samme år ble A. magister i filosofi. Iverksatte byggingen av Bragernes kirkes tårn 1696-99. I A.s tid fikk Bragernes og Lier nye kirker og Strømsø egen skolebygning.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet