Angell, Thomas von Westen (21.9.1871 – 5.6.1935)

Fylkesmann, f. i Bergen, s. av skipsfører Ths. A., bosatt i Drammen. Cand. jur. 1894, arbeidet i forskjellige departementer til 1922 da han ble ekspedisjonssjef i Medicinalstyrelsen. Fylkesmann i Buskerud fra 1929 til sin død.

Cookies | Personvern

bn