Anker, Jan

Kjøpmann på Bragernes ca. 1710-1750. A. lyktes ikke helt i å slå seg opp i Drammen, og hans etterkommere flyttet til Halden hvor de hadde stor fremgang. Ved begynnelsen av den store nordiske krig satt Anker nesten ett år i gjeldsfengsel på Bragernes.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet