Anker, Peder (8.12.1749 – 18.12.1824)

Godseier og statsminister m.m., president i Riksforsamlingen på Eidsvoll 1814. Som ulønnet generalveiintendant i Akershus 1789-1800 tok han i 1790 initiativet til å få bygget en bro mellom Bragernes og Strømsø, et tiltak han gjennom nesten et kvart århundre kjempet innbitt for å realisere, inntil broen sto ferdig 1813. Kan med rette kalles «Bybroens far».

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet