Anne Margrethe Knudsens gate

Tverrgate mellom 1. og 2. Strøm terrasse, løper dels parallelt med Danvikbakken. Har sitt navn etter hustruen til gartner Knudsen på Marienlyst. Paret ga i 1863 sin formue på kr. 35.165 til et legat hvis renter skulle tilfalle trengende i Strømsgodset sogn. I 2001 vedtok bystyret å slette tverrgaten fra kartet og legge de berørte adresser til 1. Strøm terrasse. Vedtaket er imidlertid ikke blitt effektuert.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet