Arbo, Carl Oscar Eugen (17.8.1837 – 20.5.1906)

Militærlege og antropolog, f. på Gulskogen gård, s. av overlærer Christian Fr. A. Praktiserende lege i Drammen 1873-84, brigadelege i Kristiania og Fredrikshald 1884-88, major i Armeens sanitet med stasjon i Kristiansand 1888-1902, i tre år lege ved Den norske garde i Stockholm. En banebryter for antropologiske undersøkelser i Norge, bl. a. ved måling av rekrutter, betegnet som «en uvurderlig fundgrube for norsk antropologisk forskning», påviste at det i Norge i det store og hele kan påvises antropologiske typegrenser som oftest faller sammen med dialektgrenser. Utga «Den blonde brachycephal» (1906). Ridder av St. Olavs orden 1895, æresdoktor ved Lunds universitet 1900, medlem av flere lærde selskaper.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet