Arbos Tobaksspinderi

Et av flere tobakksspinnerier som startet opp i Drammen på begynnelsen av 1700-tallet, grunnlagt av Peter Arbo og Gustav Bagge, og var det største på Strømsø. Spinneriet produserte virginia-tobakk og beskjeftiget barnearbeidere i alderen 9 til 16 år. I 1778 fantes 9 tobakksspinnerier i Drammen.

Cookies | Personvern

bn