Arbos Tobaksspinderi

Et av flere tobakksspinnerier som startet opp i Drammen på begynnelsen av 1700-tallet, grunnlagt av Peter Arbo og Gustav Bagge, og var det største på Strømsø. Spinneriet produserte virginia-tobakk og beskjeftiget barnearbeidere i alderen 9 til 16 år. I 1778 fantes 9 tobakksspinnerier i Drammen.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet