Arentz, Frederik Christian Holberg (1812 – 1902)

Skattefoged, oppr. sakfører og senere justissekretær i Bergen, ble i 1863 utnevnt til skattefoged i Drammen, et embede han bekledte i 35 år inntil han tok avskjed i 1898, 86 år gammel. Fungerte frem til 1874 også som byens kemner idet egen kemnerstilling først ble opprettet dette år.

Cookies | Personvern

bn