Arnesen, Sven

Kolonialforretning, grunnlagt 1890 av Sven Christian Arnesen (1864-1944), først i leiet lokale, fra 1897 i Nedre Storgate 8 (med egen stall i bakgården). Forretningen var godt innarbeidet idet lokalene i en årrekke hadde vært benyttet av kjøpmann O. H. Waagaard i samme bransje. Arnesen, som var født i Skoger, hadde fra 1882 arbeidet i Waagaards forretning. Den omfattet alminnelige og finere kolonialvarer, delikatesser, sigarer, tobakk, vilt, frukt, konfekt etc., samt (inntil 1921) et assortert vinlager. Forretningen hadde også salg av brennevin, som ble solgt i ankere på minimum 40 liter idet forretningen ikke hadde rett til flaskesalg. Prisen på brennevin var rundt 1900 82 øre pr. liter. Arnesen var formann i Drammen kolonialhandleres forening og medstifter av Norges detaljkjøpmenns landsforening. Forretningen ble i 1936 overtatt av sønnen Alf som drev den til ca. 1970 under navnet Sven Arnesens Eftf. Arnesen fortsatte noen år som leder av Glasmagasinets dagligvareavdeling noen meter lenger nede i Nedre Storgate.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet