Arntsen, G.

Bakeri, konditori og kolonialforretning, grunnlagt 1873 i Tordenskiolds gate 66 av bakermester G. Arntsen, opprinnelig husmannsgutt fra Trøndelag som i 1866 kom i Drammen hvor han gikk i lære. I 1891 bygget han sin egen gård i Tordenskiolds gate 55. Medstifter av Drammen Bakermesterforening. I 1913 overdro han bakeriet til sønnen Gunnar. Bakermester Arntsen hadde 77 etterkommere da han den 18. oktober 1942 kunne feire sin 100-års fødselsdag. Virksomheten ble nedlagt på 1950-tallet.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet