Arstad, Johan (16.9.1843 – 4.9.1933)

Politiker (V), brann- og feiermester, f. i Stange. Gjetergutt fra 10-årsalderen, senere underoffiser, Brannmester i Drammen 1878-99, feierinspektør på Strømsø 1899-1918. I en årrekke formann i Drammen Arbeiderforening, forretningsfører i Folkeakademiet i 32 år. Deltok i 1904 i opprettelsen av Feiermestrenes landsforening, hvis formann han var i 8 år. Medlem av Drammen bystyre og formannskap.

Cookies | Personvern

bn