Arthur Hansens gate

Kort forbindelsesgate mellom Lammers gate og Evensbakken, fikk i 1929 sitt navn etter stadsingeniør A. H. (s.d.) med den begrunnelse at han var «byens mangeårige og dyktige stadsingeniør» som i jubileumsboken Drammen 1811-1911 bl.a. «har skrevet det overmåte interessante kapitel om byens gamle bebyggelse».

Cookies | Personvern

bn