Åserud gruver

ligger ved Andorsrud. Her ble det særlig utvunnet jernglans og flusspat. I området er det mange små skjerp hvor det særlig er funnet sinkblende, men også blyglans, kobberkis og bornitt. Opptatt av Jens Olsen i perioden 1690-97 (under navnet Myre gruve). Skjerpet ble opptatt av Eidsfos Værk i perioden 1697-1795 og var i perioder en viktig gruve for verket. På feltet ligger Andorsrud Schurfet og Arne skjerp, opptatt av Jarlsbergverket i perioden 1726-66.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet