Ask Gartneri

Gartneri på Åssiden (Buskerudveien 100), grunnlagt 1914, i 1917 overtatt av Johs. Ask. Gartneriet produserte blomster, grønnsaker og bær og var et allsidig handelsgartneri med forskjellige kulturer, tidlige grønnsaker i hus og benker samt blomster og utplantningsplanter, foruten grønnsaker på friland. Gartneriet ble på 1940-tallet overtatt av Agnes Ask, på 1950-tallet av brødrene Per og Torgeir Ask. Nedlagt på 1980-tallet.

Cookies | Personvern

bn