Åsløkka

Boplass i Skoger, ligger til venstre for stien opp fra Viulsrud, ca. 100 meter inn på Selvik Bruks grunn, hvor rester av grunnen og pillarer etter stue og låvebygning fortsatt ligger igjen.

Cookies | Personvern

bn