Åssiden

Fra gammelt av sogn i Lier kommune. Det er uvisst om navnet henspiller på åssiden eller åsiden (å = elv). Befolkningen selv brukte gjerne navnet Åssia. I sognet bygget arbeidere og enkelte håndverkere seg hus på Hotvet, Øren og Landfall. De bebygde deler av disse eiendommer ble 1.1.1870 innlemmet i Drammen ved en byutvidelse. Omtrent samtidig ble det anlagt tre sagbruk her: Myre (1868), Bergskaug (1870) og Kiøsterud (1872). Inntil 1880 ble det utskilt ca. 30 hustomter og noen få småbruk, i tillegg ble det bygget på noen festetomter. I 1880- og 1890-årene ble det utskilt 24 tomter, deretter frem til 1914 ytterligere 32 tomter. Rundt 1920 tok utparselleringen til for alvor, hovedsakelig nær den daværende bygrense. Den 1. juli 1951 ble Åssiden innlemmet i Drammen som ny bydel, og utbyggingen skjøt ny fart. Navnet Åssiden på den nye bydelen ble formelt vedtatt av bystyret først i 1954.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet